Det var naturligt för den modige och kloke Albert att ta på sig uppgiften att vaka över reviret  mot allehanda inkräktare. Under de tidiga ungdomsåren såg han  med viss resignation kattfamiljen växa och sökte sig därför gärna ut i den fria naturen för att finna lugn och ro. De övriga lärde sig snabbt att snällt rätta sig i leden då den något egensinnige herrn återvände från sina alltid så framgångsrika jaktturer. Så förflöt dagarna och åren tills tiden plötsligt kom då Albert äntligen kunde promenera  omkring i den efterlängtade ensamheten. Allt mera harmonisk och tillgiven levde han med oss under drygt två decennier. Nu har även du somnat in och fått din eviga vila på den plats som var din.   

Dust in the Cyberspace       |       Cool Ragdolls