Med stort vemod har vi tvingats ta farväl av vår älskade och trofaste Malte. Under många år fanns denna stora och mycket vackert tecknade  bruna tabby här som en självklarhet. Vi saknar hans  vänlighet, hans klokhet  och hans alltid så uttrycksfulla språk och lider av tomheten efter honom.

Dust in the Cyberspace | Cool  Ragdolls